Besøkshund

Besøkshund på sykehjem og bo- og servicesenter.

Aldersgruppe: 67 til 100 år

Vi har flere frivillige som tar med hunden på besøk til beboere på Lagård sjukeheim, Kjerjaneset bo- og servicesenter og Lundeåne bo- og servicesenter.

2022 © Frivilligsentralen i Eigersund