Den kulturelle spaserstokken (Avlyst)

Hjelp til med gjennomføringen av arrangementer tilknyttet "Den kulturelle spaserstokken".

Aldersgruppe: 67 til 100 år

"Den kulturelle spaserstokken" er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. 

Kulturkontoret bestiller underholdere til bo- og servicesentrene i byen, og frivillige møter opp de aktuelle datoene for å ta dem imot. Slik får de eldre på bo- og servicesentrene et godt kulturtilbud.

2021 © Frivilligsentralen i Eigersund