Digitalisering

I samarbeid med bibliotekets prosjekt 0 til 100 . Assisterer vi i den digitale opplæringen. Her deltar også frivillige hjelpere. Oppstart høst 2018. Nytt kurs igangsatt mars 2019.

Aldersgruppe: For alle

2020 © Frivilligsentralen i Eigersund