En kveld på museet

Besøk på Fajanse museet i Egersund for beboere på bo og servicesentre/ sykehjem.

Vi starter opp med et prøveprosjekt der beboere på byens bo og servicesentre/ sykehjem inviteres til en kveld på museet. De blir hentet og kjørt hjem igjen. Evalueres fortløpende.

2022 © Frivilligsentralen i Eigersund