Frivillig på institusjon

Bli del av et frivilligteam på et av bo- og servicesentrene i kommunen.

Frivillige på institusjon går sammen om å glede beboerne. Det kan ta ulike former, som kaffedrøs, sang og musikk, bingo eller håndarbeidstreff.

2021 © Frivilligsentralen i Eigersund