Frivillighet i bofellesskapet på Kjerjaneset

Frivillighet inn i bofelleskapet på Kjerjaneset, til glede for beboerne.

Aldersgruppe: Fra 70 år

Frivillige besøker bofelleskapene og gjør noe sosialt med beboerne. Det kan være bingo, høytlesing, bussturer, eller andre aktiviteter.

2021 © Frivilligsentralen i Eigersund