Frivillighet på Årstadtunet

Frivillige besøker Årstadtunet for å skape gode øyeblikk for beboerne.

Aldersgruppe: 67 til 100 år

Hver mandag, onsdag og fredag går frivillige morgenrunde hos beboere som ønsker det, kl. 09:30. Etterpå er det samling i fellesstua kl. 10:30 med kaffe og vafler. 

Mandag starter samlingen med trim.  Den siste torsdagen i måneden arrangeres det bingo.

Det arrangeres julefest i desember og rekefest i juni.

2021 © Frivilligsentralen i Eigersund