Frivillighet på Lagård bo- og servicesenter

Frivilligteam på Lagård bo- og servicesenter.

Aldersgruppe: 67 til 100 år

Frivillige som besøker senteret skaper gode øyeblikk for beboerne.  

Siste onsdag i måneden samles frivillige, ledelse, frivilligkoordinator og Frivilligsentralen til møte. Representanter fra Røde Kors omsorg deltar også.

2022 © Frivilligsentralen i Eigersund