Frivillighet på Kjerjaneset bo og service senter

Frivillighet på Kjerjaneset, til glede for beboerne og brukere av Dagsenter.

Aldersgruppe: Fra 70 år

Frivillige besøker bofelleskapene og gjør noe sosialt med beboerne. Det kan være bingo, høytlesing, bussturer, eller andre aktiviteter. Det er også frivillige som er med på Dagsenter. kjører bussen og ordner i hagen.

2022 © Frivilligsentralen i Eigersund