Lyttevenn

Ukentlig aktivitet der frivillige møter opp på skolene for å lytte til og snakke med elever som leser for dem.

Aldersgruppe: 6 til 8 år

Som lyttevenn melder man seg frivillig til å:

  • Møte opp på skolen to timer, én dag hver uke, fra etter høstferien til påskeferien
  • Lytte til eleven når han/hun leser
  • Snakke om teksten når den er lest
  • Man har 4-5 elever hver gang
  • Man har de samme elevene hver uke

Målet med lyttevennprosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, samtidig som man stimulerer og motiverer til leselyst hos barn.

Se gjerne filmen de har laget om lyttevenner i Agder her.

Alle lyttevenner må levere politiattest.2022 © Frivilligsentralen i Eigersund