Middag for alle - 1. torsdag i måneden

Bli med på middagstreff på Årstadtunet for et godt måltid med hyggelig sosialt samvær.

Aldersgruppe: 67 til 100 år

Hver første torsdag i  måneden arrangeres det Middag for alle på Årstadtunet, kl. 13:00.
Maten leveres fra Hellvik bistro. Middag og dessert koster til sammen 130 kr.

De som trenger å hentes (skyss) melder behovet til Frivilligsentralen (tlf. 458 78 545) og betaler sjåføren 20 kr.

Middagstreffene er en sosial møteplass med sang og musikk, og gjerne med litt hjernetrim i tillegg.

2021 © Frivilligsentralen i Eigersund