Praktisk hjelp

Hjelpe med diverse gjøremål - praktiske oppgaver, handling, osv.

Alle kan ikke kunne eller klare alt, da er det fint å kunne spørre om hjelp til diverse gjøremål - det kan være praktisk hjelp, hjelp til handling, osv.

2022 © Frivilligsentralen i Eigersund