Seniordans - Sittedans

Sittedans for beboerne på bo- og servicesentrene i byen.

Aldersgruppe: 67 til 100 år

Frivillige besøker bo- og servicesentrene og har sittedans med beboerne. 

- Én tirsdag i måneden på Kjerjaneset bo- og servicesenter
- Tirsdag hver 14. dag på Lagård sjukeheim

2022 © Frivilligsentralen i Eigersund