Foreningsportal

Besøk foreningsportalen for å få oversikt over lokale lag, foreninger, interesseorganisasjoner, livssynsgrupper og idrettslag i Eigersund kommune.

Foreninger i Eigersund (foreningsportal.no) 

Lag/foreninger som ønsker redigeringstilgang til siden sin på foreningsportalen, kan ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Hvis det er noen som mangler i portalen, setter vi stor pris på at dere gir oss beskjed om dette.

frivilligsentralen@eigersund.kommune.no / 458 78 545 

Flere dokumenter
2022 © Frivilligsentralen i Eigersund