Mandag 16 Mai
Kl. 09:00 - 12:00, Årstadtunet Årstadtunets venner
Frivillige går morgenrunde og besøker beboerne på Årstadtunet. Inviterer til kaffe og vafler i fellestua.

Hver mandag, onsdag og fredag går frivillige morgenrunde hos beboere som ønsker det, kl. 09:30. Etterpå er det samling i fellesstua kl. 10:30 med kaffe og vafler. 

Mandag starter samlingen med trim.  Den siste torsdagen i måneden arrangeres det bingo.

Det arrangeres julefest i desember og rekefest i juni.

2022 © Frivilligsentralen i Eigersund