Torsdag 28 Mai
kl. 08:30 - 11:00 Lyttevenn Eigerøy Skole

Lyttevenn;

Møte opp på skolen to timer en dag i uken etter høstferien til påskeferien.

Lytte til eleven når han/hun leser.

Snakke om teksten når den er lest.

En har 4-5 elever hver gang.

En har de samme elevene hver uke.

Målet med lyttevennprosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, samtidig som en stimulerer og motiverer til leselyst hos barn.

Bli lyttevenn i ditt nærmiljø.

Alle lyttevenner må levere politiattest.

2020 © Frivilligsentralen i Eigersund