Okka venn

Samarbeidsprosjekt med Menighetssenteret og Flyktningetjenesten.

Aldersgruppe: For alle

Prosjektet "Okka Venn" er et samarbeidsprosjekt med Menighetssenteret og Flyktningetjenesten. Det går ut på å koble en flyktning og en eigersunder sammen for felles aktiviteter i en 3 måneders periode, for å fremme integrering i lokalsamfunnet.

2022 © Frivilligsentralen i Eigersund