Digitaliseringstiltak

Opplegg som fokuserer på opplæring i digitale ferdigheter.

Aldersgruppe: For alle

I samarbeid med bibliotekets prosjekt "0 til 100" har Frivilligsentralen assistert i den digitale opplæringen, sammen med frivillige hjelpere.

Oppstart var høsten 2018. Nytt kurs ble igangsatt mars 2019.

Ny kursrunde er under planlegging av Frivilligsentralen.

2021 © Frivilligsentralen i Eigersund