Frivillighet på Lundeåne bo- og servicesenter

Frivilligteam på Lundeåne bo- og servicesenter.

Aldersgruppe: For alle

Frivillige som besøker senteret skaper gode øyeblikk for beboerne.  

Frivillige, senterets ledelse og Frivilligsentralen har møte hver tredje onsdag i måneden.

Sommerfester blir arrangert sammen med de frivillige.

2022 © Frivilligsentralen i Eigersund