Samarbeid med lag og foreninger

Samarbeid og tilrettelegging av aktiviteter og felles arrangementer er et gode for alle.

Aldersgruppe: For alle

Alle lag og foreninger er samlet på en felles nettportal.

Besøk foreningsportalen her.

Ta kontakt med Frivilligsentralen hvis din forening/ditt lag mangler i foreningsportalen.

En oversikt finnes også på kommunens nettsider her.

_______

Dialogmøte med lag og foreninger arrangeres i februar/mars.

Frivillighet i sentrum arrangeres hvert 3 år.


2022 © Frivilligsentralen i Eigersund